Vizija

Skavtski okoljski center v Kočevskem rogu:

  • je prostor razvijanja in podajanja okoljske vzgoje po skavtski metodi in v skladu s skavtskimi vrednotami,

  • prepoznan je kot pomemben okoljski center s kakovostnim programom,

  • namenjen je skavtinjam in skavtom ter povezovanju s sorodnimi organizacijami in lokalno skupnostjo.