Pokrajina

Čudovita dinarska pokrajina, pokrita z obsežnimi sklenjenimi gozdnatimi površinami.