December - elektrika

 

Življenje brez elektrike – si ga danes sploh še znamo predstavljati? Telefoni, računalniki, pametne ure, luči, televizije, nekateri avtomobili, kolesa, kuhinjski strojčki, kaj šele vsa industrija, promet, zdravstvo, ogrevanje … Se mi zdi, da ne.

Elektriko lahko pridobivamo s pomočjo fosilnih goriv in jedrskih reakcij, za okolje pa so bolj prijazni načini s pomočjo vetra, vode in sonca.

V Sloveniji smo leta 2020 tretjino električne energije pridobili iz obnovljivih virov, od tega veliko večino iz hidroelektrarn, nekaj odstotkov pa iz sončnih in vetrnih elektrarn. Ostalo smo proizvedli v jedrski elektrarni (nekaj več kot tretjino) in v termoelektrarnah (nekaj manj kot tretjino). Vendar pa tudi pridobivanje energije iz obnovljivih virov ni povsem »zeleno« in tudi negativno vpliva okolje.

Za pridobivanje električne energije iz vode moramo zajeziti reko in zgraditi hidroelektrarno. Hitro tekoča reka se zato spremeni – postane širša in globlja, postane akumulacijsko jezero. V njem so drugačni pogoji za življenje kot v reki, zato se poruši ekosistem. V vodi je na voljo manj kisika, tok je počasnejši. Naselijo se alge, ki prerastejo površino in zastirajo dostop sončne svetlobe v globino. Naselijo se druga bitja, ki potrebujejo manj kisika in svetlobe in tako jemljejo hrano in življenjski prostor tistim, ki so prej živeli v reki. Z zajezitvijo reke ustvarimo tudi pregrado, ki živalim onemogoča prehod.

Veter piha povsod po svetu in vetrne elektrarne sicer ne onesnažujejo okolja kot na primer termoelektrarne, so tudi poceni vir energije in v njeni neposredni bližini zemljo še vedno lahko uporabljamo na primer za kmetovanje, vendar pa lahko tudi negativno vplivajo na okolje. Ogrožene so ptice ujede, ki gledajo navzdol in ne naprej in jih zato vetrnice lahko pokosijo. Poleg tega pa se v vetrnici nahaja veliko sintetičnih olj za hlajenje in podmazovanje, ki bi se ob potresu ali močni burji lahko razlilo in povzročilo pravo ekološko katastrofo – še posebej, če vetrnica stoji na vodovarstvenem območju.

Sončne elektrarne med svojim delovanjem ne izpuščajo toplogrednih plinov v ozračje, so tihe in tako pridobljena energija je precej poceni, če odštejemo visok začetni vložek. Problem nastane pri proizvodnji sončnih celic, saj postopek ni prijazen okolju. Prav tako so nastale težave pri hranjenju in razgrajevanju odpadnih sončnih celic, saj dolgo časa niso poznali načina kako bi jih razgradili do te stopnje, da bi bili neinvazivni za okolje. 

V prihodnosti bo poraba električne energije še naraščala, saj naš način življenja zahteva vedno več elektronskih naprav, in čeprav so te vedno bolj varčne ter imajo vedno boljši izkoristek energije, bo treba zelo varčevati in zmanjšati porabo. Videli smo, da noben način pridobivanja električne energije in povsem brez vpliva na okolje in najboljši način za ohranitev okolja z naslova pridobivanja električne energije, je zmanjševanje porabe. Zato smo zate in za tvoje skavte pripravili nekaj predlogov, kako zmanjšaš svojo porabo elektrike. 

 

Ko uporabljaš električne naprave pomisli, ali jih res potrebuješ – na primer: ali je nujno, da v prostoru hkrati govorita glavna luč in namizna lučka hkrati? Ko zapustiš prostor, ugasneš luč za seboj ali so luči prižgane v prostorih, kjer ni potrebe za to?


December je mesec prazničnih lučk. Obešamo jih na smrečice, hiše, ograje ... Lučke, čeprav so potrata elektrike, simbolizirajo nekaj čarobnega, zato ne predlagamo, da jih letos ne prižgete. Pomislite le, kdaj bodo prižgane. Verjetno res ni potrebe, da pri dnevni svetlobi, ko njihova čarobnost ne pride do izraza ali pa sredi noči, ko spimo. 


 Doma nad stikala nalepi opozorilca za ugašanje luči, da bo cela družina pozorna, na nepotrebno porabo elektrike. Pri tem lahko uporabiš svojo iznajdljivost.  Opozorila lahko nalepiš tudi v šoli, skavtski sobi ... a pred tem vprašaj učiteljico/voditelja za dovoljenje.


 Električne naprave porabljajo energijo tudi, ko jih ne uporabljamo ali so ugasnjene. Dovolj je že, če so vključene v vtičnico. Zato izštekaj napravo, ko je ne uporabljaš.  


 Pripravi srečanje brez uporabe elektrike. Ali zmoreš? To pomeni tudi brez čelk :) Srečanje lahko pripraviš podnevi, ali pa pokažeš svojo ustvarjalnost in domišljijo ter pripraviš srečanje zvečer ali ponoči.  


Pripravili smo tudi nekaj gradiva, ki ti je lahko v pomoč, kako problematiko predstaviti najmlajših skavtom:

 

S klanom imejte debato pro et contra. Razdelite se v dve skupini - eno v položaj “pro” in drugo v položaj “contra”. Nato predstavite temo (pomembno je, da se najprej razdelijo v skupine, šele na to predstavite temo, saj morajo tako predstaviti argumente ne glede na to, ali jih zagovarjajo ali ne). Vsaki skupini je treba dati nekaj časa, da razmisli o svojih argumentih “pro” ali “contra” o dani tematiki. V pomoč smo pripravili nekaj literature, lahko pa argumente poiščejo tudi sami na spletu. Po preteku časa za razmislek voditelj prosi obe skupini, naj predstavita svoje argumente za in proti. To pomeni, da govori najprej član skupine “pro”, nato član skupine “contra”, nato zopet skupine “pro” in tako naprej. Predlagane teme so:

  • Hidroenergija je zelena energija.
  • Vetrnice so najčistejši način pridobivanja energije.
  • Električni avtomobili so prijaznejši okolju kot avtomobili na fosilna goriva.

Tukaj imate še nekaj literature, ki vam je lahko v pomoč: 

https://soc.skavt.net/datoteke/Prednosti_vetrne_energije.pdf

https://soc.skavt.net/datoteke/Je_elektricni_avto_zares.pdf

https://soc.skavt.net/datoteke/Hidroenergija.pdf

https://soc.skavt.net/datoteke/ALI_JE_HIDROENERGIJA_RES_ZELENA_ENERGIJA.pdf

https://soc.skavt.net/datoteke/ELEKTRICNI_AVTOMOBILI_OKOLJU_SKODLJIVEJSI_OD_DIZELSKIH.pdf

 

 

Elektriko lahko pridobivamo na različne načine. Nekateri so zanesljivejši, drugi cenejši, tretji prijaznejši okolju. Kako dober operater elektrarn si ti? Svoje veščine lahko preveriš na spletni strani: https://www.esvet.si/energetska-mesanica/  Ali ti bo uspelo zadostiti potrebo po električni energiji v Sloveniji?

 

V mesecu decembru lahko preizkusiš tudi svoje znanje s kahoot kvizom. Najdeš ga na kahoot.it s PIN številko: 03554568. Pred reševanjem napiši pod ime svoje pravo ime (ime in priimek) ter steg. Kdo je najpametnejši in kdo največ ve?