Okoljski dnevi za šolske skupine

V okviru okoljskih dni želimo otrokom in mladim z različnimi aktivnostmi v naravi preko izkustvenega učenja omogočiti doživetje narave in s tem spodbujati oseben in spoštljiv odnos do okolja.

Program okoljskih dni:

  • okoljsko-vzgojne igre in dejavnosti po metodi tekočega in izkustvenega učenja,
  • ogled interaktivne učne poti Skavtek ter obisk pragozda,
  • dejavnosti za spoznavanje pomembnosti ohranjanja ekosistemov,
  • spoznavanje narave (rastlinstvo, živalstvo, astronomija, ...).

Lahko se prilagodimo tudi vašim željam ter tako skupaj z vami osnujemo najprimernejše aktivnosti.