PROGRAM

V skavtskem okoljskem centru skozi vse leto potekajo različna izobraževanja, tabori in naravoslovni projekti, ki temeljijo na okoljski vzgoji in delu z mladimi.

Dejavnosti, ki se odvijajo v centru so  namenjene spoznavanju, odkrivanju in doživljanju narave.

Z delavnicami, igrami, vodenimi ogledi, želimo mladimi približati in naravo in na ta način širiti zavest o varovanju okolja. 

Skavtski okoljski center ni namenjen le skavtom ampak vsem, ki  želite spoznati, odkriti in doživeti neokrnjen del narave.