Spoznaj, odkrij, doživi!

V skavtskem okoljskem centru skozi vse leto potekajo različna izobraževanja, tabori in naravoslovni projekti, ki temeljijo na okoljski vzgoji in delu z mladimi.

Dejavnosti, ki se odvijajo v centru so  namenjene spoznavanju, odkrivanju in doživljanju narave.

Z delavnicami, igrami, vodenimi ogledi, želimo mladimi približati in naravo in na ta način širiti zavest o varovanju okolja.

Skavtski okoljski center ni namenjen le skavtom ampak vsem, ki  želite spoznati, odkriti in doživeti neokrnjen del narave.

 

Skavtski okoljski center je bil v času od aprila 2012 do junija 2013 nosilec projekta "V NARAVI SEM DOMA".

V okviru projekta so bile izvedene številne aktivnosti s katerimi smo udeležencem preko  doživljanje narave spodbuditi k odgovornemu in trajnostnemu načinu življenja.

Pri izvajanju projekta smo sodelovali s Švicarsko skavtsko organizacijo - Pfadibewegung Schweiz, ki je z 42.000 člani največja mladinska organizacija v Švici.

Glavne aktivnosti projekta:

  • usposabljanje za vodiče, ki vodijo okoljske dneve, tabore ter ostale dejavnosti,
  • priprava programskih orodij za samostojno izvajanje programa,
  • okoljski dnevi za otroke in mlade,
  • okoljski tabor za družine,
  • interaktivna učna pot,
  • prenos dobrih praks okoljske vzgoje med Slovenijo in Švico,
  • srečanje z lokalnimi društvi, ki delujejo na področju okolja v Kočevskem Rogu,
  • posvet nevladnih organizacij o okoljski vzgoji v Sloveniji,
  • obveščanje javnosti o poteku in rezultatih projekta.

Švicarsko - Slovenski projekt V NARAVI SEM DOMA je bil podprt s sredstvi Švicarskega prispevka razširjeni Evropski uniji.

Več o projektu lahko izveste na spletni strani projketa: http://vnaravisemdoma.skavt.net/

 

Skavtski okoljski center se nahaja pri nekdanji Roški žagi, sredi dinarskega masiva kočevskih gozdov. Namenjen je razvijanju in podajanju okoljske vzgoje po skavtski metodi in v skladu s skavtskimi vrednotami. Na tej edinstevni lokaciji sredi neokrnjene narave želimo mladim približati naravo ter širiti zavest o varovanju okolja.

Skavtski okoljski center je odprt za skavtinje in skavte ter vse, ki si želijo spoznati, odkriti in doživeti naravo.